Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2010

Απαγόρευση κυκλοφορίας των οίνων της FYROM με ένδειξη “Μακεδονία”

9-12-2010
Ανώνυμος είπε...

Tη Γεωγραφική Ένδειξη “Μακεδονία” επιτρέπεται να φέρουν μόνο οίνοι που προέρχονται από το γεωγραφικό διαμέρισμα της Μακεδονίας στην Ελλάδα και απαιτείται η τήρηση των Κοινοτικών διατάξεων σε όλες τις αγορές των κρατών μελών.
Τα παραπάνω αναφέρει απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς της γερμανικές αρχές καθώς διαπιστώθηκε ότι τα τελευταία χρόνια διακινούνται στην αγορά της Γερμανίας οίνοι προέλευσης FYROM με την Ένδειξη “Μακεδονία”.
Πρόσφατα δε και η Σλοβενία προχώρησε σε άμεσα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας των οίνων της FYROM που φέρουν την ένδειξη “Μακεδονικός / Μακεδονία”.
Οι οινοπαραγωγοί – μέλη της ΕΝ.Ο.Α.Β.Ε. (Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Βόρειου Ελλάδος) που παράγουν αναγνωρισμένο οίνο με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) “Μακεδονία”, προχωρούν ήδη σε προσφυγή εναντίον διανομέων και αλυσίδων λιανικής στην αγορά της Γερμανίας ώστε να εφαρμοστεί η Κοινοτική νομοθεσία.
Αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια είναι οι Ελληνικές Αρχές που από την πλευρά τους ενεργούν για να εφαρμοστεί η νομοθεσία της Ευρωπαϊκή Ένωσης.
Σημειώνεται ότι η ονομασία “Μακεδονικός” έχει κατοχυρωθεί και είναι Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη για οίνους από την Ελλάδα, σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία (Υ.Α. Αριθ. 110822 – ΦΕΚ 87Β/20.9.1932, Υ.Α Αριθ. 340576/1.9.1989 – ΦΕΚ 694/Β/15.9.1989) και την Κοινοτική Νομοθεσία (Κανονισμοί (ΕΚ): 1234/2007, 607/2009, 753/2002, 1234/2007, 491/2009, 2009/C 187/01). Η Ελληνική Προστατευόμενη Ένδειξη για τους οίνους “Μακεδονία” είναι κατοχυρωμένη στην επίσημη Κοινοτική βάση e-bacchus.
Χρησιμοποιείται μόνο για Ελληνικούς οίνους που προέρχονται από το γεωγραφικό διαμέρισμα της Μακεδονίας και από συγκεκριμένες ποικιλίες οινοστάφυλων.
Η κατοχύρωση αυτή αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και επεκτείνεται στις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες.
Οι αρχές των κρατών μελών είναι υποχρεωμένες να σέβονται και να τηρούν την νομοθεσία και να προβαίνουν σε ενέργειες απόσυρσης προϊόντων τα οποία φέρουν καταχρηστικά ψευδείς ενδείξεις στην επισήμανσή τους με αποτέλεσμα να παραπλανούνται οι καταναλωτές και να μην προστατεύονται οι οινοπαραγωγοί που παράγουν τα προστατευόμενα προϊόντα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου